Cover

Leseprobe

Жаратуучу ким?

Бизди курчап турган дүйнө

Тирүү жандыктарга байкоо жүргүзгөндө, алардын түзүлүшүнүн татаалдыгын, жашоо-тиричилигинин керемет ойлонуштурулганын көрөбүз. Мисалы, сүт эмүүчү деңиз жаныбары кашалот 3000 метр тереңдикте сүзө алат, суунун үстүнө сүзүп чыкканда, ал кессон оорусуна чалдыкпайт. Ал эми тоңкулдак даракты болгон күчү менен ургуласа да, мээсине доо кетпейт.

Көпчүлүк учурда биздин жашообуз толук өрчүп калыптанып бүткөн органдардын жана системалардын (мисалы, жүрөк, боор, бөйрөк) туура иштөөсүнө көз каранды. Өрчүп бүтө элек, б.а., жаңыдан өрчүп келе жаткан же толук өрчүбөй калган органдар менен системалар жашоого ийкемсиз. Дарвинизмди жактаган адамдар муну билип коюшу керек: эволюция – өнүгүү максаты жана келечеги белгисиз процесс, ал процесс качандыр бир убакта толук иштей турган органдар менен системаларды жаратабы же жокпу, белгисиз.

Көптөгөн келгин куштардын автопилоту болот, анын жардамы менен алар жаан-чачынга, ысык-суукка карабай, күн-түн дебей, бара турган жагына учуп жетишет. Мисалы, ызгыт куш Гавай аралдарында кыштоо үчүн, Аляскадан учуп келет. 4500 чакырымды учуп өтүшү үчүн керектелүүчү энергияга 70 грамм май талап кылынат. Ал эми 6,8 грамм май ар кандай күтүлбөгөн шарттарга туруштук берүү үчүн сакталуу турат.

Моллюсктардын бир түрү – наутилус деген суу жаныбары мүйүз сымал ийилген кабыкчанын сырткы учунда жашайт, кабыкчанын ичи

Impressum

Tag der Veröffentlichung: 20.08.2018

Alle Rechte vorbehalten

Widmung:
Тирүү жандыктарга байкоо жүргүзгөндө, алардын түзүлүшүнүн татаалдыгын, жашоо-тиричилигинин керемет ойлонуштурулганын көрөбүз. Мисалы, сүт эмүүчү деңиз жаныбары кашалот 3000 метр тереңдикте сүзө алат, суунун үстүнө сүзүп чыкканда, ал кессон оорусуна чалдыкпайт. Ал эми тоңкулдак даракты болгон күчү менен ургуласа да, мээсине доо кетпейт....

Nächste Seite
Seite 1 /