Cover

Leseprobe

Кой е Творецът?

Светът, който наблюдаваме

Ако надникнем в света на живите същества, ще забележим една изключителна сложност и целенасочен замисъл в тяхния живот и поведение: Кашалотът е морски бозайник, който е в състояние да прониква до 3000 м. дълбочина в океана без каквато и да е опасност за живота му; пъстрият кълвач удря с клюна си по дървото много силно, без да получава сътресение в мозъка.

От напълно развитата функционална способност на органите (сърце, черен дроб, бъбреци) зависи до голяма степен преживяемостта на организма. Недобре развити или полуразвити органи нямат стойност. Привържениците на еволюционизма трябва да знаят, че за еволюционната теория понятието “цел” е непознато и чуждо.

Прелетните птици разполагат с “автопилот”, който е в състояние, независимо от природните условия, да ги доведе с точност до желаната цел. Напр. птицата “златиста булка” за презимуване прелита от Аляска на Хавайте. Необходимата за това разстояние от 4,500 км. енергия се намира в 70 гр. телесна мазнина, с която птицата разполага. Освен това тя има и 6,8 гр. резервна мазнина, в случай на насрещен вятър или евентуални други препятствия.

Вътрешността на охлювната черупка на наутилуса е разделена на множество камерки, които в зависимост от дълбочината, на която той се намира, се изпълват с толкова количество газ, за да може да се достигне желаната дълбочина. Съвременните подводници изглеждат недодялани и

Impressum

Tag der Veröffentlichung: 02.08.2018

Alle Rechte vorbehalten

Widmung:
Ако надникнем в света на живите същества, ще забележим една изключителна сложност и целенасочен замисъл в тяхния живот и поведение: Кашалотът е морски бозайник, който е в състояние да прониква до 3000 м. дълбочина в океана без каквато и да е опасност за живота му; пъстрият кълвач удря с клюна си по дървото много силно, без да получава сътресение в мозъка. От напълно развитата функционална способност на органите (сърце, черен дроб, бъбреци) зависи до голяма степен преживяемостта на организма. Недобре развити или полуразвити органи нямат стойност. Привържениците на еволюционизма трябва да знаят, че за еволюционната теория понятието “цел” е непознато и чуждо....

Nächste Seite
Seite 1 /