Cover

Uvodna riječ

2015 © Sva prava pridržana u korist autora djela, bilo koja distribucija, umnožavanje i    kopiranje ili dijela djela je moguća samo uz pismeni pristanak autora.

Djelo se ne smije izmjenjivati bez suglasnosti autora.

Original je napisan na Hrvatskome jeziku.

Autor može izdavati i distribuirati djelo po svojoj volji, za naknadu ili poklanjati isto.

Izdavač ili posrednik za izdavanje e-knjiga polaže samo pravo na naknadu za one primjerke koje je prodao. Ili tiskao, ako je posebno naručena određena količina primjeraka od strane autora, korisnika pojedinačno ili distributera.

Autor može koristiti usluge više izdavača istodobno kao i sam tiskati primjerke djela.

Gospod Isus vas blagoslovio!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodna riječ:

 

   Moje intenzivno upoznavanje sa Gospodom bio je proces pražnjenja od duha ovoga svijeta u suradnji s Duhom Svetim. Preoblikovanja duše i tijela u poslušne dijelove posude. I nastanjenje sadržaja njenog, samog Boga. Proces primanja I obogaćenja Kristom i dalje traje do konačnog ispunjenja u vječnosti tim istim Gospodom.

   Rođen od Duha Svetog moj se duh nalazio unutar duše i tijela koji su još nosili posljedice grešne naravi palog čovjeka. Duša (um, osjećaji i slobodna volja) kod naravnog čovjeka vodi glavnu riječ. Dok kod novorođenog ili rođenog od Boga (Ivan 3:6) to treba činiti tvoj unutarnji čovjek vođen Duhom Svetim. Taj ti treba imati glavnu riječ.

   I ako to ne znaš i ne učiniš ništa po tome pitanju tvoj unutarnji čovjek vene i pati. A tako i Duh Sveti koji je u tebi jer ne živiš život već ropstvo. Duša, točnije ne obnovljeni um, pobrkani osjećaji, i ne usmjerena volja i tijelo djeluju svojom palom stvarnošću paloga čovjeka (1 Korinćanima 15:21) koja se protivi Bogu. Dobivanjem novoga života u Kristu na tebi je da upokoriš tijelo i dušu, taj proces je zapravo djelotvorni pristanak na život u Kristu. On je tvoje DA Gospodu.

   Preuzimanjem vodstva unosiš život i red Gospodnji u dušu i tijelo, naposljetku taj red i život prelazi i prožima sve aspekte tvoga života. Na takav se način Bog ukorjenjuje u tebi, živi u tebi i preobražava te u Kristolikog čovjeka. Po tebi Krist živi i ti postaješ upotrebljivi ud Gospodnji. Ukoliko tvoj unutarnji Čovjek koji se slaže s Bogom (Rimljanima 7:22) ne učini unošenje Krista u svoju dušu i tijelo, oni će zasigurno vladati u svim područjima tvoga života. Tako ćeš time davati đavlu pravo da se ukorijeni u tvojim grešnim navikama. Ti moraš ući u obećanu zemlju. Ti moraš prihvatiti slobodu. Ti moraš koristiti Kristov autoritet. Jer ti si dio Tijela Kristova.

   Ako si pokušavao na svake načine doći do slobode u Kristu, i to ti je bilo onemogućeno na svakojake načine. Učini, nemoj probati ili pokušati, već učini na ovaj. Svrha ove knjižice je da odrediš gdje se što nalazi u tvome životu. Da odrediš smjer puta prema Gospodu. I zatim bez sustajanja, osvrtanja, usprkos okolnostima, osjećajima prođeš put u život sa i kroz Riječ Gospoda Isusa na pravi način.

Neka te blagoslovi Milosrdni Isus u kome imaš opravdanje i život u punini. Amen.

 

 

 

Temeljna učenja

Prije svakoga poduhvata isti treba prinijeti Gospodu

  

   Bože Oče u Ime Isusa Krista koga si ti uskrisio od mrtvih i koji je Gospodar svega vidljivoga i nevidljivoga prikazujem ti Krv Gospoda Isusa za sebe i svoje grijehe (predaj ih Gospodu). Na primjer: priznajem ti grijeh oholosti i predajem ti ga, grijeh bludnosti, psovke, lijenosti, preljuba, nepoštivanja oca i majke, neposlušnosti tebi, proždrljivosti, škrtosti, nepravde prema drugima, proklinjanja ... Predajem ti i sve meni ne znane grijehe i grijehe osoba povezanih sa mnom. Zazivam Krv Gospoda Isusa na svoja usta i savjest da ih također očistiš, tako da ti mogu pristupiti po pravednosti Kristovoj. Zatim zazivam Krv Gospoda Isusa na tekst ove knjige da ga primim i uberem plodove iz njega kako je tvoja volja.

   Sada ti prinosim (po imenu prinesi) sve osobe koje su i nanijele zlo i ja im (važna je odluka, ne osjećaji) svima u Ime Isusovo opraštam, kao što si ti meni oprostio.

   Zatim Bože Oče u Ime Isusovo prinosim ti sve osobe koje sam ja povrijedio i oštetio (nabroji ih), tako i one za koje ne znam, da me od njih otkupiš Isusovom Krvlju. Hvala ti Oče u Isusovo Ime što si to učinio.

   Neka me Gospode Isuse tvoja Krv zaštiti kako bih živio u slobodi djeteta Božjega, a tako i moju obitelj, moje zdravlje, financije, imovinu, odnose sa drugima, moju rasprostranjenost, moju imovinu i moj odnos sa tobom.

   Imenujem te Gospode Isuse Gospodarom sebe i svoga života i života svoje obitelji ( predaj sebe i svoju obitelj i vaše živote doslovno Gospodu).

Oče Nebeski neka bude tvoja sveta volja kakva je na nebu, tako i nad mojim i životom moje obitelji. Neka je tvoj kraljevski autoritet nada mnom i mojom obitelji i našim životima. Sada sebe i njih predajem u tvoje očinske ruke.

   Izbavi me/nas od autoriteta tame da uvijek prebivam/prebivamo u Kraljevstvu Isusovom. Sačuvaj me/nas od svake napasti da ti mogu/možemo služiti radosna srca i raditi na širenju tvoga kraljevstva. Bilo sa Riječi, bilo djelom, bilo financijski kako me ti Oče po svome Svetome Duhu nadahneš.

Amen.

  

   Sada zahvaljuj Gospodu!

Hvala ti Isuse što si dobar.

Hvala ti Gospode Isuse što si milosrdan, što je vječna ljubav tvoja.

Hvala ti Isuse što si vjeran ..

Hvala ti Isuse na mome životu, na životu moje obitelji

Zatim slavi Gospoda i njegovo sveto Ime!

   Neka si blagoslovljen Gospode Isuse, Sveti se tvoje Ime, neka su blagoslovljene tvoje svete Rane, neka je blagoslovljena tvoja sveta Krv, neka je blagoslovljeno tvoje sveto Tijelo, neka je Blagoslovljeno tvoje sveto Ime, nitko nije kao ti Isuse, Isuse – Otkupitelju čovječanstva, Isuse dobri i milosrdni Bože, Isuse koji si u pobjedonosnoj povorci proveo poražene zle duhove, Isuse koji si naše grijehe, bolesti i slabosti ponio na drvo Križa, Isuse koji si nas oslobodio od ropstva i smrti, Isuse koji si nas učinio Pravednošću Božjom, koji si poslao Duha Svetoga .... (slavi dok god ne bude mir u tebi, dobro je i pjevati).

   Kada završiš sa zahvaljivanjem i slavljenjem pređi na štovanje na sljedeći način bez misli i govora pogni glavu, klekni ili se opruži licem prema zemlji svjestan da to činiš pred Gospodom. To učini i tijelom i duhom svojim. Proboravi tako neko vrijeme da primiš što ti Gospod ima dati.

   Kada završiš molitvu bez obzira dali je bilo ikakvih manifestacija ili ne, jer hodimo u vjeri, a ne u gledanju, nemoj razmišljati o tome dali si primio i sl., već odbaci svaku misao, osjećaj. Ako te napadaju negativni osjećaji i misli, mozganja ;zahvaljuj kao da već uživaš u plodovima blagoslova bez obzira na okolnosti. Jer Vjera je sada.

 

Bog i čovjek

   Bog se sjedinjuje sa čovjekom (Rimljanima 8:29 Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.) dajući mu moć da primi njegovu bit. Stvorivši ga na svoju sliku (Post 1: 26 I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!" ) Ne samo po izgledu već i po naravi da bude suupravitelj sa Bogom u jedinstvu sa Bogom.

   Želja je Boga da živi u djeci i djeca u njemu, u tom zajedničkom prožimanju nesebične ljubavi Bog se ostvaruje u čovjeku,kao i čovjek u Bogu. Dijete svim svojim bićem sve čini za Oca, a tako i Otac za dijete. Čovjek je stvoren kao primatelj Boga na njegovu sliku kako bi Bog stanovao u njemu (2. Kor 4: 7 To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.)

 

Čovjek

   Čovjek je stvoren kao trodijelna posuda (1.Solunjanjima 5: 23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.) kako bi mogao ostvariti svoj naum prebivanja u čovjeku .(Rimljanima 9: 21 Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22 A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23 da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24 na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Duh je stvoren da prima Boga i ima s njim kontakt (Ivan 4: 24 Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.) I kao takav, čovjek Boga sadržava u svome duhu (Efežanima 5:18 punite se Duhom!)     Duša koja se po Božjem redu treba nalaziti pod vlašću duha čovječjeg, koji se predaje Bogu, tj. Božjem redu, sastoji se od: uma, volje i osjećaja kojima kontaktira na psihološki način tjelesno okruženje (ona ne može kontaktirati Boga). Već vođena duhom koji je u Božjem redu sa Božjim Duhom služi kao instrument za upravljanje tijelom ili poveznica. Tijelo je materijalno te djeluje i prima u području materijalnoga.

                                                        

 

Grijeh (promašen put)

   Grijeh je promijenio narav čovjeka, prihvaćajući laž za stvarnost i proglašenjem istine Božje za laž. Te je prešao iz Božje biti života u bit suprotnosti, iz života u smrt (Postanak 3:1 Ona reče ženi: "Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?" 2 Žena odgovori zmiji: "Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. 3 Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: 'Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!'" 4 Nato će zmija ženi: "Ne, nećete umrijeti! 5 Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo." 6 Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. 7 Tada se obadvoma otvore oči i upoznaju da su goli.). Te od tada više nije živio život nepoznavajući ništa drugo do života u punini, jedući sa stabla života, a to je stablo sam Bog. Već plod promašenoga puta (grijeha) smrt (Rimljanima 5: 12 Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt ...). Te odvajajući se od Boga izvora vlastitog života ušao je u duhovnu smrt, njegov duh je bio mrtav. (Efežanima 2: 1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha) Sveden je na dušu i tijelo, a i sama duša mu je poprimila neprijateljstvo prema Bogu. ( Efežanima 1: 21 I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,). Zato oni koji nisu nanovo rođeni od Duha Svetog mrze sve koji su dio Kristova Tijela. Jer im je duša ostala bez duha, i u nemoći da dođe prema Bogu mrzi sve od Boga iako je On privlači. Ali njena je narav neprijateljska i ne može ući u zajedništvo, već očituje svoju bit. Sve dok netko rođen od Boga ne izrekne Riječ Života, koja istu dovodi do izmirenja i prihvaćanja života od Gospoda. Isto se događa s ljudima koji su kršteni, ali ne žive po vodstvu svoga unutarnjeg čovjeka (duha) sa Duhom Kristovim. Već ih još uvijek vodi duša (duševni ljudi). Sljedeće što se dogodilo je da je njegovo tijelo postalo rob požude svake vrste (posljedica krivog puta) te je došla smrt i tijelu koje je još uvijek održavao Očev Duh. ( Postanak 6: 3 Onda Jahve reče: "Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.") Međutim zbog zloče ljudske se udaljavao od čovjeka pa je to uobičajeno još kraće trajalo. ( Rimljanima 6: 12 Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude;). U takvom stanju odvojenosti svoga bića od Boga u sva tri aspekta nije mogao kao posuda primiti i sadržavati Gospoda.

 

Otkupljenje

   Bog se u silnoj ljubavi i želji ostvarivanja u čovjeku darovao za otkupljenje. Sin druga Božanska osoba, sama bit Oca se utjelovio kao Spasitelj=Isus uzevši sve grijehe i prokletstva na sebe.

Ponijevši ih na drvo Križa, i podnijevši kaznu mjesto nas do smrti i ukopa, omogućivši Bogu pristup čovjeku. Poništen je ponor, pravda je zadovoljena.

   Ivan 1:1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. 2 Ona bijaše u početku u Boga. 3 Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 4 u njoj bijaše život i život bijaše ljudima, 12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, 13 koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. 14 I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.

   2.Korinčanima 5: 21 Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

   1.Petrova 2: 24 on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.

   Efežanima 1: 7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

   Glačanima 3: 13 Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom - jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu

Uskrsnuće i novi život

   Kada je Krist uskrsnuo postao je izvor života, 1.Korinčanima 15: 45 Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni. Tko prizna grijehe,pokaje se i koji vjeruje u moć Oca koji ga uskrsi od mrtvih i javno ispovijedaju da je Isus njegov Gospodar je spašen, izbavljen, iscijeljen, oslobođen i zaštićen.

   Zatim se na pedesetnicu u Duhu Svetom spustio na apostole, i od tada bilo molitvom, polaganjem ruku .. Isus daruje novi život svojim prebivanjem u svakome koji vjeruje i ispovijeda Krista. Biva rođen od Duha odozgor.

   1.Petrova 1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,

   Djela 16:31 Oni će mu: "Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se, 20: 21 upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa."

   Djela 2: 1 Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2 I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. 3 I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. 4 Svi se napuniše Duha Svetoga.

 

 

   Zatim se treba ako već nije Krstiti. Marku 16:16 Kaže: Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.

   Nakon toga kreće proces rasta u Duhu svetom, da se duša koja je bila naravna dovede u vlast vlastitog duha, koji je rođen od Boga i njemu je podložan (Duhu Svetom).

 

Preobrazba po unutarnjem čovjeku

 

Božja baština kroz Križ Kristov

   Mi kao subaštinici Kristovi (Titu 3:7, Galačanima 4:7, Galačanima 3:29, Rimljanima 8:17), baštinici svakoga Abrahamovog blagoslova (Galačanima 3:14 ). Ta Božanska razmjena zahtijeva našu suradnju ( Filipljanima 2:12). Preuzimanjem Kristove biti svojom voljom postaješ Kristolik = Kršćanin. Postupak širenja Božje stvarnosti u dušu i tijelo kreće iz tvoga duha. To je proces preobražavanja pale naravi u uskrslu narav Krista. Koja se postiže ispovijedanjem vjere, razmišljanjem i meditacijom Božje Riječ i direktnom sadnjom sjemena Riječi u svoj duh. Te činjenjem što Riječ kaže. Iz čega rastu zdravi plodovi u svakome aspektu tvoga života. Počinje iz tebe teći život koji sada možemo i trebamo predati drugima. Postajemo živo svjedočanstvo, grad na gori (Matej 5:14-16). U početku pomalo taj izvor prokapava kapi života, zatim poteče, pa postane potok, pa rijeka Kristove žive vode kroz tebe. Ta Rijeka sve preobražava u život.

   Rast u Gospodu nije neka točka koja se dosegne i onda ne moramo ništa raditi. Već neprekidno sijanje i žetva u sve većem obimu na svakome izvoru ili aspektu razmjene na Križu. Jer poslije Križa ili izbavljenja dolazi život uskrsnuća. Prelazak iz duhovnoga Egipta u obećanu zemlju. Do ulaska u tu zemlju prolazi se proces duhovne pustinje i oslobađanje od naravi paloga čovjeka. Zatim život u Kristovom obilju na svakome području života.

   Možda ćeš u nekome području biti jači, a u drugome opet sporije rasti, ali tvoj cilj mora biti neprekidni put u neiscrpno bogatstvo Gospodnje. Zapravo svaki kršćanin koji svjedoči uskrsloga Krista punoga svakovrsnoga obilja koje se preljeva kroz njegov život je zreli kršćanin. Takvo dijete Gospod može upotrijebit na mnogo načina. To znači da surađuješ sa Gospodom.

   Suprotstavljanje primanju svih darova Gospodnjih je najveći oblik oholosti, i nepoštivanje Gospodnje dobrote. Ako On kaže da si pravednost božja u Kristu Isusu (2. Korinćanima 5:21). Onda nema mjesta lažnoj poniznosti, jer tako se predaješ za udove gnjeva, neprijatelja Gospodnjega koji negira razmjenu na križu.    Jer život bez punine i stremljenja prema njoj u Gospodu je promašen put, pored osiguranih uvjeta da ga ne promašiš. To grijeh protiv Božje dobrote koja je sebe darovala na Križu da bi ti sve imao. I svjedočenjem drugačijim načinom života ili ne hodanjem putem punine Kristove tvoj život postaje slika nepotpunoga Krista Isusa. Zakidanjem drugih za Riječ Gospodnju i sam postaješ zakinut za istu.

   Pohranjivanje Riječi Gospodnje ili Kristove biti u svoj duh najučinkovitije je pored ostalih dobrih načina, na ovaj način: Uzmeš jedan odlomak iz Svetoga Pisma. Na primjer Galačanima 3:13. Krist nas otkupi od prokletstva Zakona postavši za nas prokletstvom-jer pisano je: Proklet je tko god visi drvetu. Zatim uzmemo Riječ po Riječ na način: Iz duha (srca) bez razmišljanja izgovoriš Krist, u početku probaj bez otvaranja usta. Da vidiš koliko ti je duh velik, ako

Impressum

Verlag: BookRix GmbH & Co. KG

Texte: Mihael kozić
Bildmaterialien: Mihael Kozić
Lektorat/Korrektorat: Mihael Kozić
Tag der Veröffentlichung: 13.06.2015
ISBN: 978-3-7368-9955-1

Alle Rechte vorbehalten

Widmung:
Moje intezitetno upoznavanje sa Gospodom bio je proces pražnjenja od duha ovoga svijeta u suradnji s Duhom Svetim. Preoblikovanja duše i tijela u poslušne dijelove posude. I nastanjenje sadržaja njenog, samog Boga. Proces primanja I obogaćenja Kristom i dalje traje do konačnog ispunjenja u vječnosti tim istim Gospodom. Rođen od Duha Svetog moj se duh nalazio unutar duše i tijela koji su još nosili posljedice grešne naravi palog čovjeka. Duša (um, osjećaji i slobodna volja) kod naravnog čovjeka vodi glavnu riječ. Dok kod novorođenog ili rođenog od Boga (Ivan 3:6) to treba činiti tvoj unutarnji čovjek vođen Duhom Svetim. Taj ti treba imati glavnu riječ. I ako to ne znaš i ne učiniš ništa po tome pitanju tvoj unutarnji čovjek vene i pati. A tako i Duh Sveti koji je u tebi jer ne živiš život već ropstvo. Duša, točnije ne obnovljeni um, pobrkani osjećaji, ne usmjerena volja i tijelo djeluju svojom palom stvarnošću paloga čovje

Nächste Seite
Seite 1 /