Cover

HEIL GEBED

HOE KAN IEMAND TOT JEZUS CHRISTUS KOMEN?

 

Bid dit gebed oprecht om te weten dat u gered bent:

 

JEZUS, ik geloof dat U naar de Aarde kwam, ik geloof dat U aan het Kruis stierf voor mijn zonden. Ik geloof dat U weer opstond op de derde dag en terugging naar de HEMEL om een plaats voor Uw kinderen te bereiden om voor Eeuwig bij U te wonen. Alstublieft, vergeef mij mijn zonden. Maak mijn hart schoon, witter dan sneeuw. Kom wonen in mijn hart, maak mij een kind van de KONING, een nieuwe schepsel in CHRISTUS, in uw dierbare Naam vraag ik dit. AMEN.

 

Doe deze dingen na het bidden van het Heil Gebed:

 

1) Kom aan een Staten Vertaling (SV) Bijbel of Nederlandse Bijbel Genootschap (NBG) Bijbel en lees het dagelijks, het zal uw geest en ziel voeden op de manier dat u uw lichaam voedt met voedsel en water.

 

2) Bid tot JEZUS elke dag. HIJ is uw NIEUWE Beste Vriend en HIJ wil dagelijks met u spreken.

 

3) Zorg ervoor dat u een christelijke kerk vindt en met Water Gedoopt wordt, ondergedompeld. Als u in het verleden gesprenkeld was, telt het NIET.

 

4) Bid om gevuld te worden met de HEILIGE GEEST, “heiligmakend”. U doet dit door te bidden, de Bijbel te lezen en te leven voor JEZUS.

 

5) Neem uw SV Bijbel naar de kerk. Wanneer de prediker spreekt, verzeker u dat wat hij zegt overeenkomt met uw Bijbel; als niet, sta op en loop naar buiten en vind een nieuwe kerk.

 

6) ***ERG BELANGRIJK*** VERZEKER u, dat u zich BEKEERT van ELKE ZONDE die u in het verleden gedaan hebt en dat u nu heden doet, vraag JEZUS met een oprecht hart om u te vergeven, en HIJ zal het doen.

 

GEBED DOOP MET DE HEILIGE GEEST

Hoe kan iemand de Doop met de HEILIGE GEEST ontvangen?

 

Gebed voor de Doop met de HEILIGE GEEST:

 

In de Naam van JEZUS, ik bid om gedoopt te worden in de Namen van de VADER, de ZOON, en de HEILIGE GEEST.

 

Ik bid om volledig gevuld te worden van de top van mijn hoofd tot aan mijn voetzolen.

 

Ik bid voor mijn Geestelijke ogen om geopend te worden en voor de schellen om af te vallen, en ik bid voor een vrijmoedige getuigenis voor de HERE JEZUS, en voor MIJN OLIELAMP OM GEVULD TE WORDEN TOT AAN DE RAND.

 

Ik geef mijn AL over aan de HERE JEZUS en bekeer mij voor al mijn zonden met een oprecht en berouwvol hart voor deze dingen gedaan voor een HEILIG GOD.

 

Ik bid, HEILIGE GEEST, dat U mij volledig en geheel vult. Ik nodig U uit om mij te vullen en geheel in mij te verblijven. Kom, HEILIGE GEEST, kom.

 

In JEZUS NAAM bid ik. Amen.

WAT U MOET DOEN OM GOED BIJ GOD TE ZIJN

1. Vraag vergeving voor uw zonden.

Vergeef diegenen die tegen u gezondigd hebben.

Vergeef diegenen die u niet kon vergeven.

Bekeert u van uw zonden.

(Als eerste moet u zich bij name bekeren van elke individuele zonde, gebruik de Tien Geboden om dit te doen.)

[Handelingen 13:38, Lukas 24:47, Mattheüs 26:28] [Mattheüs 6:14-15, Lukas 6:37, Markus 11:25-26] [Handelingen 3:19-20, Ezechiël 33:12] [Deuteronomium 5:7-21][Exodus 20:3-17][1 Johannes 1:8-10]

 

2. Vraag GOD om u te wassen met het bloed van JEZUS. Vraag GOD om uw gewaden te wassen zodat u heilig en rechtvaardig gemaakt kan worden in ZIJN ogen.

[Openbaring 1:5, 1 Johannes 1:7, Efeziërs 2:13, Hebreeën 10:19]

 

3. Vraag GOD om u te dopen met de HEILIGE GEEST, vraag voor de HEILIGE GEEST om in uw hart en lichaam te komen.

[Markus 3:11, Markus 1:8-12, Lukas 3:16, Johannes 1:33, Handelingen 1:5, Handelingen 10:47, Handelingen 11:16, Johannes 3:5]

 

4. Belijd met uw mond dat JEZUS uw HEER en VERLOSSER is, dat HIJ stierf aan het kruis voor uw zonden, en was opgestaan uit de dood drie dagen later om naar de HEMEL op te varen, waar HIJ verblijft met ZIJN VADER in het KONINKRIJK van de HEMEL. (Deze belijdenis moet vóór getuigen gemaakt worden.)

[Romeinen 10:9-11][ Mattheüs 10:32]

 

5. U moet een Waterdoop hebben in de Naam van de VADER, en de ZOON, en de HEILIGE GEEST.

[Mattheüs 28:18-20, Markus 1:4, Markus 16:16, Johannes 3:5, Handelingen 2:38]

 

6. Geef uw al aan GOD, geef over uw toekomstplannen, geef over uw wil, uw hart, uw gedachten, uw lichaam, en uw ziel aan GOD ALMACHTIG.

[Jakobus 4:7]

 

7. Zoek een intieme relatie met GOD. (Leer GOD kennen.) Voorbeelden: Lees ZIJN Woord, spreek hoorbaar aan GOD, besteed meer tijd met GOD dan met wereldse dingen. (Er zijn 1.440 minuten in een enkel dag, hoeveel ervan hebt u gewijd aan GOD?)

[Mattheüs 6:33, Deuteronomium 4:29, 1 Kronieken 22:19, Jakobus 4:7-8][Mattheüs 7:21-23][Mattheüs 7:7-8]

 

8. Verlaat de Wereld. Richt u op GOD! (U kunt van sommige dingen van de wereld genieten, maar houdt u niet vast aan deze dingen want ze zijn als stof. Voorbeelden: fotografie, boogschieten, schilderen, fietsen, rennen, lopen, tuinieren, enz...)

[Jakobus 4:4]

 

De acht bovenstaande posten zijn vereisten voor u om geaccepteerd en verlost te worden door GOD. De rest van het genummerde lijst hieronder zijn optioneel en beschouwd als een persoonlijk gebed, maar overweeg GOD te vragen voor deze dingen omdat HIJ ervan houdt om uw gebeden aan HEM te horen.

[2 Kronieken 7:22, 1 Kronieken 28:9, 1 Koningen 9:9]

 

9. Vraag GOD om u te plaatsen in het centrum van ZIJN VOLMAAKTE WIL. (Leef in GODS VOLMAAKTE WIL, vraag GODS toestemming betreffende beslissingen, zoek GODS raad dagelijks en vaak.)             [Romeinen 12:2]

 

10. Vraag GOD om uw olielamp te vullen. (U vraagt GOD voor een volle olielamp zodat HIJ de vlam van uw olielamp helder zal zien branden wanneer HIJ komt voor ZIJN bruid.)

[Mattheüs 25:3-4]

 

11. Vraag GOD om u te leiden op het smalle pad naar ZIJN KONINKRIJK van de HEMEL. (Vraag GOD om u te bevestigen in ZIJN KONINKRIJK van de HEMEL.)

[Mattheüs 7:13-14]

 

12. Vraag GOD om uw naam op te schrijven in het BOEK van het LEVEN.

[Openbaring 3:5] [Openbaring 21:27]

 

Kanttekening: Als u alle bovenstaande dingen (1-12) doet, zullen ze uw olielamp beetje bij beetje vullen.

 

Extra:

 

-- GOD moet vereerd worden. (Maak geen ijdel gebruik van ZIJN naam in welke vorm of manier dan ook.)

 

-- De HEILIGE BIJBEL is GODS BOEK, en de woorden erin zijn ZIJN WOORDEN en ZIJN WOORDEN zijn goddelijk.

 

-- Werk Niet op de Sabbat, Koop or Verkoop Niet op de Sabbat. Dit is GODS HEILIGE DAG en TIJDSPERIODE.

 

-- U Moet De Tien Geboden volgen. Als u één breekt, moet u zich onmiddellijk bekeren en vergeving vragen. (U zult fouten maken. GOD begrijpt dit.)

 

De Tien Geboden in het Oude Testament: Exodus 20:3-17; Deuteronomium 5:7-21

 

ELK VAN DE TIEN GEBODEN ZIJN IN HET NIEUWE TESTAMENT:

1e Gebod: Mattheüs 4:10; Mattheüs 22:37

2e Gebod: 1 Johannes 5:21; 1 Corinthiërs 6:9; Efeziërs 5:5

3e Gebod: 1 Timotheüs 6:1; Colossenzen 3:5-9

4e Gebod: Hebreeën 4:4,9-10; Lukas 23:56

5e Gebod: Mattheüs 19:19; Lukas 18:20; Efeziërs 6:1-3

6e, 7e, 8e Geboden: Romeinen 13:9; Mattheüs 19:18

9e Gebod: Romeinen 13:9; Mattheüs 19:18; Openbaring 21:8

10e Gebod: Colossenzen 3:5; Romeinen 13:9; Efeziërs 5:3

 

-- Wees snel om belijdenis te doen zodat er een gestadig en duidelijke gemeenschap met de HEER blijft dagelijks.

 

-- Het is de houding van uw hart waar GOD om geeft, boven de woorden die u tot HEM spreekt. Bid voor de HEILIGE GEEST om vergeving, gehoorzaamheid, en liefde aan uw hart te geven.

 

-- Geef een volle 10% van uw bruto inkomen (niet het netto inkomen) aan GOD. Steel niet van GOD [Leviticus 27:30-32, Deuteronomium 14:22, Maleachi 3:8-10]

 

-- Loop niet – REN naar GOD, zoek HEM, klop aan de deur, roep uit naar de HEER ALMACHTIG. HIJ zal antwoorden!

 

Boeken [Engels] om te lezen om u te helpen GOD beter te leren kennen:

– De HEILIGE BIJBEL [bij voorkeur de Staten Vertaling (SV) of de Nederlandse Bijbel Genootschap vertaling 1951 (NBG)]

– A Discipleship Journey by David Buerhring

 

De volgende boeken zijn GRATIS verkrijgbaar op de volgende website:

– Susan Davis (Dictated by GOD to Susan Davis)

– Marriage Supper of the LAMB [ook in Nederlands]

– Rapture or Tribulation

– Left Behind after Rapture

– Bride of CHRIST: Prepare Now!

– Ready for Rapture

– Prepare The Way

– Revelation of HEAVEN and Hell by Othusitse Mmusi

 

 

Website: End Times Prophecy Resource Catalog (GRATIS):

http://marriagesupper.wix.com/endtimescatalog

 

GEESTELIJKE OORLOGSVOERING

HOE UZELF TE BESCHERMEN TEGEN DE VIJAND (GEESTELIJK)

 

Onze drie wapens als gelovigen zijn als volgt:

-- Het Woord van GOD in de Bijbel.

-- Het Bloed van JEZUS.

-- De Naam van JEZUS. (In Hebreeuws is het YAHUSHUA, dat Verlosser betekent)

 

Deze gebeden kunnen ook als een wapen tegen de vijand gebruikt worden. U moet deze proberen te gebruiken gedurende de dag of als nodig. Geesten worden nooit moe, dus kunt u dit 5-15 keren per dag doen. Als u er een gewoonte van maakt om deze gebeden te zeggen, zult u meer vrede in uw leven hebben.

 

– HEER, ik wil elke demoon binden die gezonden is om mij te kwellen in de Naam van JEZUS, De Zoon van GOD. Ik wil ook elke demoon binden die gezonden is om vurige pijlen naar mij te schieten in de Naam van JEZUS.

 

– HEER, ik wil binden en werpen in de afgrond van de hel voor alle eeuwigheid elke demoon, vuile geest, onreine geest, of vijand [in deze kamer, huis, auto, hotel, rond mijzelf, etc...] in De HEILIGE MACHTIGE NAAM van YAHUSHUA.

 

– HEER, ik wil bedekken [deze kamer, huis, auto, hotel, mijzelf, etc...] met het kostbare, warme, krachtige Bloed van YAHUSHUA.

 

– HEER, ik wil het gebied beschermen van [deze kamer, huis, auto, hotel, rond mijzelf, etc...] door de Autoriteit en Kracht van de HEILIGE MACHTIGE NAAM van YAHUSHUA.

 

– HEER, ik bid in de NAAM van JEZUS dat U mij volledig bedekt met het kostbare, warme Bloed van JEZUS.

 

– HEER, ik bid in de NAAM van JEZUS dat U een dubbele afsluiting van bescherming rondom mij plaatst.

 

– HEER, ik bid in de NAAM van JEZUS dat U UW machtige engelenleger zendt om mij te beschermen.

 

– HEER, ik werp die gedachte in de afgrond van de hel voor de eeuwigheid in de Naam van JEZUS. [Redeneringen slechten: Wanneer een gedachte opkomt dat daar niet hoort is dit een gebed dat het zal helpen lenigen; als u dit gebed opzegt op een regelmatige basis, helpt u uzelf te beschermen van deze opdringerige gedachten.]

 

– HEER, ik wil binden en bestraffen elke en alle vijanden die gezonden is om mij te kwellen of lastig te vallen, vurige pijlen naar mij gooit of schiet, onderbreekt of afleidt van mijn gebeden, gedachten, etc... Ik wil de vijand binden en bestraffen in de heilige, machtige Naam van JEZUS CHRISTUS van Nazareth en bedek ze met het Bloed van JEZUS.

 

– HEER, ik bid in de NAAM van JEZUS dat U mijn ziel zo glibberig maakt dat alle vloeken, ziels-verbindingen, en echtgenote/echtgenoot-verbindingen van mij zullen afglijden.

 

– HEER, ik wil de wapenrusting van GOD aantrekken: Mijn voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede, de gordel van de waarheid, het pantser van de gerechtigheid, de helm van UW heil, het zwaard van de GEEST, en het schild van geloof. HEER, ik wil ook de volledige wapenrusting van GOD op alle engelen die mij beschermen en bedienen, in de Naam van JEZUS bid ik.

 

– HEER, ik bid dat welke plannen, ideeën, strategieën, tactieken ook van de vijand geannuleerd worden in de Naam van JEZUS en dat ze bedekt worden met het Bloed van JEZUS.

 

– HEER, ik bid dat U een Heilige Ring van Vuur rondom mij plaatst, en als de vijand zelfs één stap naar mij toe stapt dat zij verbrand worden met Heilig Vuur in de Naam van JEZUS.

 

Andere dingen die u kunt doen:

– speel lofprijs- en aanbiddingsmuziek [het hoeft niet luid te zijn].

– lees hardop uit de Bijbel.

– bid voortdurend en vraag voor de bloedbedekking van JEZUS.

– 's nachts, bid dat de HEER in de Naam van JEZUS uw dromen en gedachten zal bedekken met het Bloed van JEZUS.

– 's nachts, bid dat de HEER u vrede en rust zal geven, in de Naam van JEZUS.

 

Deze zijn links naar Bijbelse verhalen met live acteurs, u kunt deze afspelen, bekijken of beluisteren, en ze zullen u helpen de vuile, onreine geesten weg te houden.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fc8qOXeTsUQ (Het Evangelie van Mattheüs – Visuele Bijbel)

 

https://www.youtube.com/watch?v=xp8twKj0Epc (De Handelingen van de Apostelen – Visuele Bijbel)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PHPLApTt7Y (Het Evangelie van Lukas - Film - Visuele Bijbel)

 

DE TIEN GEBODEN

Exodus 20:3-17 (SV)

 

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

10 Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

11 Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.

13 Gij zult niet doodslaan.

14 Gij zult niet echtbreken.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

 

 

 

Deuteronomium 5:7-21 (SV)

 

7 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

8 Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is;

9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

10 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

11 Gij zult den Naam des Heeren, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden dengene, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

12 Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft.

13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;

14 Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.

15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de Heere, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

16 Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de Heere, uw God, geven zal.

17 Gij zult niet doodslaan.

18 En gij zult geen overspel doen.

19 En gij zult niet stelen.

20 En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

21 En gij zult niet begeren uws naasten vrouw; en gij zult u niet laten gelusten uws naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

 

MERKTEKEN VAN HET BEEST = RFID Microchip- Implantaat

Accepteer het RFID Microchip-implantaat NIET, het is het Merkteken van het Beest !

Wat er ook gebeurt of wat je wordt verteld: accepteer het NIET !

Openbaring 13:16-17 (SV): 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 

 GRATIS bronnen over het Christendom, Intimiteit met GOD en de Eindtijden: http://marriagesupper.wix.com/endtimescatalog

Impressum

Tag der Veröffentlichung: 18.02.2018

Alle Rechte vorbehalten

Widmung:
MEDEDELING: U wordt aangemoedigd om exemplaren van dit document te verspreiden op welke wijze ook, elektronisch of in gedrukte vorm. U mag dit materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk op uw website of ergens anders plaatsen, maar wij verzoeken wel dat u deze mededeling erbij voegt zodat anderen kunnen weten dat zij het ook kunnen kopiëren en verspreiden.

Nächste Seite
Seite 1 /