Cover

veurof


In disse bundel kuj' vassies, riemels, gedichten lezen over van alles en nog wat.
Veur een groot pat gaot et daorbi’j om, zoas ik et zels mar nuum, riemelderi’je.
Kotte vassies, die neffens mi'j eins niet et predikaot ‘gedicht’ hebben meugen. Mar die daoromme niet minder aorig bin om es te lezen! Vaeks bin et riemels mit humor.
Now en dan zit d’r alderdeegst ok wel een riemel mit inhoold tussen (misschien daj’ dàt dan een gedichien numen meugen).
De inspiraosie veur de gedichies in disse bundel ontstaot in et leven zels.
Dat klinkt trouwens in de riegel meer dan et warkelik inhoold. Vanzels gebeuren d'r soms dingen, die een meensk an et daenken zetten.... en mi'j dan vervolgens ok an et schrieven.
Mar krek lieke vaeke bestaot die inspiraosie uut niks meer dan een nuvere gedaachtenkronkel naor anlieding van een kraantenstokkien of et observeren van de meensken om jow henne.

Maekt ok allemaole niks uut, we maeken et niet groter dan et is: blaeder dit boekien mar es deur. Lese sommige gedichies nog es weeromme en laot jow veerder mar gewoon verrassen.

Aj' weten willen waor ik mi'j veerder nog mit doende hole, neem dan ok es een kiekien op mien webstee: www.oosterhof-web.nl

Een protte wille mit dit bundeltien,
Jan

onderwegens
de rapste weg
van A naor B
is een rechte li'jn
zo zeggen ze

de beste weg
van A naor B
is een kronkelpad
zo zegge ik

Ik kuier en ik ruste
ik kiek om mi’j henne
en geniet

en as ik mien doel beriekt hebbe
kan ik verhaelen:
hoe ik kuierde
hoe ik ruste
wat ik zag
waorvan ik geneut

waor zuwwe morgen henne?

veuruutgang


et volgen

van de wandelroute

kan leiden

tot veraandering


et volgen

van de speurtocht

kan leiden

tot verni’jing

ni'je kaansen
uut et grootste onrecht

en de misselikste streken


wodt now en dan

et grootste inzicht geboren


nao de donkerste daegen

en de zwaorste naachten


blinkt somstieden

et mooiste ochtendgloren

cirkel van de coach
ienzem in zien vakkien
krek veur de dug-out
in een regenjakkien
wiels ie kauwgom kauwt

zicht hi’j hoe zien ploegien
d’r van langs kriegt, ja, al weer
weet hi’j: morgen saebelen
ze him in de kraante neer

moet hi’j bi’j ’t bestuur kommen
wodt de laen’ uutstuurd
en deur een aander kluppien
inkotten wel weer huurt

komt hi’j op tillevisie
verklaort mit briede gri’jns:
dít is een club mit een missie
wat ik altied zocht heb eins

zo vient hi’j weer zien gerakkien
mar dan gaot et toch weer fout
staot ie ienzem in zien vakkien
weer te kauwen veur de dug-out
sni'j
witte watten
op mien musse
maeken disse
wereld ni’j

lange latten
gliedend, kraekend,
sporen maekend
in de sni’j


dikke dotten
op mien jasse
vlokken, vasse,
doen heur best

vliegen, vrotten,
’t liekt now, vien ik
krek al bin ik
hier nooit west

gedaachtenjow bepaolen

jow eigen gedaachten:

zunnig geel

of fris en gruun

is beter

dan zwat of bruun


daenk fleurig

zodat de wereld

naor jow lacht!


piekeren

is misbruuk

van verbieldingskrachtkwietjow
kunnen niet
praoten
mit iene
die d’r niet meer is

jow
kunnen niet
luusteren
naor iene
die d’r niet meer is

jow
kunnen niet
lachen
mit iene
die d’r niet meer is

mar jow
kunnen wel
holen
van iene
die d’r niet meer is
kamperen
een vlak lappien grös
mit plak veur de bus
een poede vol stokken
dan moet et wel lokken

een aende al reden
de files vermeden
slim muu en versjouwd
zi’j leest en hi’j bouwt

wat stokken te min?
we hadden ze toch markt?
waor moet die stange in?
daenk ie waor dat dit warkt?

de buurman tegenover
bemuit zich d’r mit
hi’j is zoen uutslover
die weet hoe et zit

da’s eulie op ’t vuur
en leidt tot fikse ruzie
volgend jaor gien gezeur:
gewoon weer in een husien!
laot jow gaon
d’r is niks

mis

mit

as jow

jow laoten gaon


aj’

jowzels

mar al

weer vienen

kunnen
doel
D’iene zuukt et

in de centen

D’ere die leeft

frank en vri’j


D’iene wil

beslist de krenten

D’ere het

genoeg an bri’j

thuus
thuus
is een schoedeuze
vol herinneringen
een keuze
an gedaachten en an dingen,
gevulens en geuren
zwat-wit of in kleuren

die schoedeuze
die zo vol
herinneringen zit
neme ik
overal
en altied mit

webziede
De

Stichting

Van

Stotterders

het

een

webziede

kregen:


w…w…w… weetiedatikstotter.nl

wiend
hoj wiend
zee de vlieger
hoe gaot et mit jow?

kon beter,
sprak de wiend,
wat roezig en zo!

kop op,
reup de vlieger,
dwarrel mi’j mar wat nao

nee ik daenk,
zochtte de wiend,
da’k mar even liggen gao

van de ere kaant
neteom woj

te mo

nepeirgeb et

nekeaz ed

se ko

ere ed nav

nekeikeb etnaak

wille
Gao dattelend

deur et leven

Vien huppelend

et juuste pad


Daj’ zeggen

oold en tevreden:

Wat he’k

een wille had!Ni'je Anleg


gesnaeter
op et waeter
en veur brood ok
op et pad

duzend roeken
in de toeken
en de locht
liekt haost wel zwat

en daor aachter
an de walkaant
haost bi’j ’t karkhof
jaoren oold

staot de ‘woonboom’
waor wi’j speulden
op een haastdag
onder ’t goold

en now zie ik
naor et maegien
dat daor dattelt
mit heur breur

wat een zegen
Ni’je Anleg
ere tieden, mar
ie leven deur
herinneren
et is niet zo

da’k alles vergete

ik bin niet verstrooid,

en wis niet dement


et perbleem is alliend:

dat wa’k wel wete

herinner ik mi’j nooit

op et juuste mementjow bield
nog belangrieker

as et uutdregen

van jow bield

is et bekieken

in de spiegel

as jow jowzels

d’r eins wel in herkennen

Amelaand


blote voeten

ribbelzaand

vliegeren

west van Ballum


fietsend

naor et grote straand

vuurtoren klimmen

in Hollum


dan een glassien

op een terrassien

en nao een weke vlogge

weer naor Steggerde teroggebroggien naor ginder
veur pazo mennig broggien

waorover jow sjouwden

op weg naor wat ni'js


zo mennig broggien

eigenhaandig bouwden

op jow levenreis'


wuif nog ien keer naor mi'j

eer jow over dit broggien gaon

want jow reise is veurbi'j

mar jow koffer blift hier staon
Impressum

Texte: ©Jan Oosterhof
Bildmaterialien: ©Jan Oosterhof
Tag der Veröffentlichung: 20.08.2012

Alle Rechte vorbehalten

Nächste Seite
Seite 1 /