Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Pemikiran Pandang Ke Jepun Di Tanah Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah Sebelum Perang Dunia Kedua

Von:
Pemikiran Pandang Ke Jepun Di Tanah Melayu Dalam Akhbar Dan Majalah Sebelum Perang Dunia Kedua
Kajian ini akan merungkai kewujudan pemikiran Pandang Ke Jepun di Tanah Melayu dalam akhbar dan majalah sebelum Perang Dunia Kedua. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan kaedah penelitian akhbar seperti Warta Malaya, Saudara dan Warta Ahad serta majalah seperti Al-Imam, Neracha dan Majalah Guru yang menggalakkan pemikiran Pandang Ke Jepun. Perkembangan yang berlaku di seluruh dunia ekoran dari imperialisme Barat telah mendorong masyarakat Melayu memeriksa kembali keadaan mereka. Keadaan masyarakat Melayu yang mundur dalam segenap lapangan hidup dan jauh ketinggalan berbanding bangsa-bangsa asing semasa pendudukan British di Tanah Melayu telah menimbulkan satu perasaan kebimbangan di kalangan para intelektual untuk memajukan masyarakat mereka. Oleh kerana pihak kolonial British tidak begitu cenderung dalam menggalakkan usaha pemodenan di kalangan penduduk pribumi, sebaliknya lebih mengutamakan usaha-usaha yang boleh mengukuhkan lagi kepentingan mereka, maka tanggungjawab yang lebih besar terpaksa dipikul oleh para intelektual Tanah Melayu. Media utama yang digunakan sebagai saluran penyebaran idea dan pemikiran baru mereka ialah akhbar dan majalah. Cetusan idea mengenai pemikiran Pandang Ke Jepun di Tanah Melayu pertama kali diutarakan pada bulan Julai 1906 melalui penerbitan Al-Imam yang dipelopori oleh Kaum Muda. Di Tanah Melayu, kemunculan sebegitu banyak akhbar dan majalah dalam separuh pertama abad ke-20 amat berkait rapat dengan fenomena pemodenan. Oleh itu apabila kita hendak meneliti kewujudan pemikiran Pandang Ke Jepun dalam usaha pemodenan masyarakat Melayu pada masa ini, akhbar dan majalah merupakan dokumen sejarah yang sangat berguna. Jepun dilihat sebagai model pembangunan masyarakat Melayu kerana ia telah membina kemajuan dan menjadi begitu moden setelah menerima pengaruh Barat dan mencontohi negara-negara Barat dari pelbagai segi seperti sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, ilmu dan teknologi dalam proses pemodenan zaman Meiji. Sebahagian besar nilai-nilai mulia dan tinggi dalam masyarakat Jepun dianggap seiras dengan tuntutan Islam itu sendiri.

Dieses eBook ist erhältlich bei:

und in vielen anderen eBook-Shops

0,99 US$
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen ga836eec5653045_1423122927.0838909149 978-3-7368-7578-4 Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE