Đời Đạo
Thưa các bạn,

Hôm nay là ngày đầu năm của năm 1983, cũng là ngày đầu tiên trong buổi họp của thiền đường Paris, mà chúng ta đã cùng chung huynh đệ động đảo đến đây nghiên cứu về con đường tu học thức tâm của mọi hành giả! Khắp năm châu huynh đệ cũng đang hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. Nhân duyên tốt lành đã đưa tôi đến đây đầu năm nay, được diện kiến các bạn nơi tu học của Thiền đường Paris, tuy eo hẹp nhưng mà sự phát tâm không ít của các bạn khắp các nơi đã hướng về đây và chúng ta đã và đang làm một việc thực hiện Tình thương và Ðạo đức. Các bạn người ít nhưng mà tâm giàu mạnh, luôn luôn hướng về sự hổ trợ, giúp đỡ và xây dựng. Ðó là một điều rất cao quí. Sự ước mong của mọi người đều muốn sớm giải tỏa về phần ô trược động loạn của mọi cá nhân. Kẻ mới cũng như người cũ, cũng đồng ý thức được nhiệm vụ của chính mình. Chính chúng ta phải tu cho ta. Ta phải biết chịu trách nhiệm và chủ trị tâm lẫn thân để khai triển, học nhẫn học hòa. Các bạn đã có cơ hội tương ngộ và đã thấy rõ tánh trần trược của chính ta trước khi chưa tu và sau khi đã tu, khác hẳn!

Stichwörter: 
Vo Vi
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE