Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên

Von:
User: vovibook
Câu Chuyện Đáy Lòng Cô Tiên
Câu chuyện của một cô Tiên gíang trần thuật lại, thuật lại câu chuyện của đáy lòng, câu chuyện của đáy lòng, trong không mà có, tiếng gió cũng êm. Ðó, thì nghĩa là: từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, lờ đờ lững đững, từ giới này tới giới kia, lâng lâng lâng lâng hạ giáng xuống trần, rồi đem sự sáng suốt của mình, phục vụ từ nơi này, tới nơi kia nơi nọ. Rồi lâm vào cái cảnh thế gian, lâm vào trong thế gian như là ở trong cái thể xác luân hồi.Lúc đó cô cũng không biết nói gì hơn, dòm trăng, xem trời và thở than rằng:

Stichwörter: 
Vo Vi
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE