Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Zulu: Wie komme ich in den Himmel?

Best.-Nr. 120-48 Ingabe ngingangena kanjani ezulwini na? Von:
Zulu: Wie komme ich in den Himmel?

Abantu abaningi bayazama ukungacabangi ngengunaphakade. Ngisho nalabo abakebacabange ngokufa, bakebazame ukungacabangi ngokuthi ingabe kuzokwenzakalani emva kokufa. Ngesikhathi esemcane, umdlali wamafilimu wase-Melika u-Andrew Barrymore (owazalwa ngo-1975) wayedlala ezinye zezindawo ezisemqoka kwifilimu ebizwa ngokuthi i-“E.T.” Kwathi eseneminyaka engu-28 wathi, “Uma ngingase ngifele eduze kwekati lami, ngingathanda ukuba linikezwe umlotha wami liwudle, ngoba okungenani ngiyoqhubeka ngiphile ekatini lami.” Ingabe lokhu akusikhona yini ukungazi nokungabonisisi okwesabisayo na?
Ngesikhathi uJesu esaphila lapha emhlabeni, abantu abaningi babeza kuye. Inkinga yabo yayivamise ukuba ngezinto zalapha nezamanje....


Von diesem Buch kannst Du online nur eine Leseprobe lesen, da es als ePub hochgeladen wurde. Du kannst das vollständige Buch aber downloaden.

Beiträge und Kommentare
Wichtiger Beitrag
Gelöschter User

Austin, TX

The real story in this piece isn't so much that Stamos is leaving, they did
take his duties away, but how Sheryl Sandberg really thinks. That and the
actual views of Facebook's founder is what we should all focus on. Stamos, I
trust, will do ok after this. Facebook is in serious need of regulation, along
with Google and anyone else who uses AI as a part of their business model.

No one at Facebook has the business or... mehr anzeigen

1 Kommentar
Dieser Kommentar wurde gelöscht.
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE