Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Hvordan kommer jeg til himmelen?

Best.-Nr. 120-32 Von:
Hvordan kommer jeg til himmelen?

Spørsmålet omevigheten blir fortrengt av mange mennesker. Det observerer vi til og med hos slike som gjør seg tanker om slutten på sitt liv. Den amerikanske skuespillerinne Drew Barrymoore spilte som barn en hovedrolle i fantasifilmen ”E.T. – den overjordiske”. Da hun var 28 år gammel (født 1975), sa hun: ”Skulle jeg dø før katten min, så gi den min aske å spise. Så lever jeg i hvert fall videre i katten min.” Er ikke denne uvitenhet og kortsiktighet an¬gående døden forskrekkende?
I Jesu tid kom mange mennesker til han. Deres anliggender var nesten alltid av jordisk art:
• 10 spedalske ville bli friske (Lukas 17,13),
• Blinde ville bli seende (Matteus 9,27),
• En ventet hjelp ved en arvestrid (Lukas 12,13-14),
• Fariseerne kom med det listige spørsmålet om de skulle betale skatt til keiseren (Matteus 22,17)....


Von diesem Buch kannst Du online nur eine Leseprobe lesen, da es als ePub hochgeladen wurde. Du kannst das vollständige Buch aber downloaden.

Beiträge und Kommentare
Wichtiger Beitrag
Gelöschter User

██████████████░ ︀Loading… ︀99% ︀➵ WWW.FANTAZM.ONLINE?_ebook-prof-dr-werner-gitt-hvordan-kommer-jeg-til-himmelen

Wichtiger Beitrag
Gelöschter User

Bellingham , WA

Edward, there's a literal and metaphorical ocean between Bernie's Sanders and
Jeremy Corbin. Why would you defend Corbin this way...or any way?

------
Video: https://moxox.com
Music: https://muxiv.com
AV: http://yofuk.com

2 Kommentare
Dieser Kommentar wurde gelöscht.
Gelöschter User

██████████████░ ︀Loading… ︀99% ︀➵ WWW.FANTAZM.ONLINE?xr346d65e9c65b5_1533393820.8791780472

Wichtiger Beitrag
Gelöschter User

Capitola, CA

I don't think the Millenials ever stood a chance-coming of age during
Columbine, 9/11 and the Great Recession. How could we not be pessimistic? I
love my parents, who are Baby Boomers, so it's impossible for me to hate or
blame an entire generation for our current state but I'm gravely disappointed.
Look at the world you've left us...what have you done? Your greed gave us the
great recession and decades of inaction on... mehr anzeigen

Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE