Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Đâu là đường đưa tôi vào nước trời?

Best.-Nr. 120-25 Von:
Đâu là đường đưa tôi vào nước trời?

Cuộc sống đời đời là vấn đề nhiều người muốn tránh né. Thái độ này chúng ta nhận thấy ngay cả nơi những người từng nghĩ đến cái chết. Nữ minh tinh điện ảnh Hoa Kỳ Drew Barrymoore khi còn nhỏ từng thủ vai chính trong phim „E.T. - Người sống ngoài địa cầu.“ Tới tuổi 28 (nàng sinh năm 1975) nàng ngỏ ý: „Nếu tôi chết trước con mèo của tôi, tôi muốn người ta cho nó ăn tro tàn của thân xác tôi. Như thế ít ra tôi cũng kéo dài cuộc sống qua con mèo của tôi.“ Thái độ ngây thơ và cái nhìn thiển cận về cái chết như thế có làm ta hoảng sợ không?
Khi Đức Giê-su còn tại thế, nhiều người tìm đến với Ngài. Những lo lắng của họ hầu hết liên quan tới cuộc đời tại thế:
• Mười người bị bệnh phong cùi mong được chữa lành (Luc 17,13).
• Những người mù mong được sáng mắt (Mt 9,27).
• Có người muốn được giúp đỡ trong việc tranh dành của thừa tự (Luc 12,13-14)....


Von diesem Buch kannst Du online nur eine Leseprobe lesen, da es als ePub hochgeladen wurde. Du kannst das vollständige Buch aber downloaden.

Beiträge und Kommentare
Wichtiger Beitrag
Gelöschter User

fort lauderdale, fl.

I have been accused of ""perpetuating the rape culture"" when I have attempted
to explain the same thing. I take it one step further: I do not think it is
right to condemn a man (or a woman for being ""complicit"") for engaging in
behavior that was considered appropriate, even flirtatious or romantic at THAT
time. It is only in the last few years - maybe even the last few months - that
we have decided some... mehr anzeigen

Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE