Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Jugoslávie (1945-48)

Von:
 Jugoslávie (1945-48)

 Výše uvedená publikace "Jugoslávie 1945 - 48" ukáže čtenářům veškerý pohled na jugoslávskou problématiku bezprostředně po druhé světové válce. Nejen politickou, hospodářskou, zahraniční či národnostní stránku tématu, nýbrž také důvody postupu tamních komunistů k absolutní moci a ke značné oblíbenosti u mnohých jihoslovanských obyvatel, dále také jiná témata.

 

Proč se zabývám poválečnou Jugoslávií právě po rok 1948? Z prostého a jediného důvodu, tím rokem začal vládnout socialismus v zemích mezi Berlínem a Moskvou, skončil tedy složitý vývoj cesty komunistů k převzetí veškeré moci ve státě. Ano, všude jen ne v Jugoslávii. Tam Titova strana vládla suverénním způsobem již na konci roku 1945. O tři roky později vrcholila jugoslávsko - sovětská roztržka, Jugoslávci se jako první na světě  razantně odklonili kopírování sovětského systému. Pravda, závažné okolnosti je přinutili.  

 

Proč by si měli přečíst tento text čeští čtenáři. Především proto, že jihoslovanské národy a z toho pravděpodobně nejvíce Srbové vždy chovali k Čechům značné sympatie. Dvakrát bylo Československo násilně okupováno v minulém století, Jugoslávie se nikdy nepřipojila k těmto agresivním armádám.  V roce 1968 při okupaci Československa převážně sovětskou armádou, demonstrovali jugoslávští občané v klíčových jugoslávských městech pro československou svobodu, bělehradská vláda nikdy netrestala tyto občany. Tamní vůdce maršál Tito avšak nikdy nepodporoval Československo té doby z politického tedy z demokratického hlediska ( z důvodu zachování reformního - polednového vývoje ), obával se vzrůstajícího sovětského vlivu na východ od Berlína.   


Dieses eBook ist erhältlich bei:

und in vielen anderen eBook-Shops

0,00 US$
Stichwörter: 
History, Tito, Jugoslavia, Communismus, Stalin
Beiträge und Kommentare
Wichtiger Beitrag
Pavel Rybák

Hello my friends and Bookrix users. My next czech ebook. Something for our south slavistic brothers from ex Yugoslavia.

Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen qa150358bdbb245_1421441220.8990159035 978-3-7368-8612-4 Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE