Leegheid, leegte (suññata)

Von:
Leegheid, leegte (suññata)

Leegheid, leegte is het leeg zijn, het afwezig zijn van iets. In het Theravada verstaat men onder leegheid dat elk samengesteld object leeg is van een zelfstandig, onveroorzaakt, blijvend iets.  En ook Nibbana is leeg en wel leeg van haat en kwaadwil, leeg van een ik, leeg van onwetendheid.

De Boeddha onderwees dat alles leeg is van eigenheid. Er is geen blijvende kern in al wat bestaat.

In Noord-India in de 6e en 7e eeuw voor Chr. en ook ten tijde van de Boeddha was men van mening dat er in de mens een zelf (atta), een ziel was in de vorm van een klein wezen. Het zou bij de dood uit het lichaam ontsnappen en dan een eigen eeuwig leven blijven leiden.Een ‘zelf’ of 'ziel' was volgens algemeen geloof iets dat blijvend was, onveranderlijk, niet beïnvloed door verdriet. - De leer van de Boeddha verwerpt zulke theorieën en verschilt zo van andere religies en levensovertuigingen.

De Boeddha vertoefde vaak in de bevrijding van leegheid. (suññata). Hiermee is bedoeld bevrijding door inzicht dat alles leeg is van een zelf.

Iemand beschouwt iets als leeg van datgene wat niet aanwezig is, maar wat het overige betreft, zo begrijpt hij datgene wat aanwezig is, op de volgende manier: 'Dit is tegenwoordig.' 

De wereld is leeg in zoverre ze leeg is van een zelf (attā) en leeg van wat toebehoort aan een zelf. De zintuigen en zintuiglijk waarneembare objecten zijn leeg van een zelf en van wat toebehoort aan een zelf. En wat er voor prettige, frustrerende of neutrale gevoelens ontstaan met betrekking tot de zintuigen en tot de coördinerende geest, ook die zijn leeg van een zelf en van wat toebehoort aan een zelf.

Met leegheid wordt bedoeld de waarheid van anatta, niet-zelf. Dit is niet mijn zelf, en dat is niet mijn zelf. Dit behoort mij niet toe, en dat behoort mij niet toe. Dit ben ik niet, en dat ben ik niet. Nergens is hier een blijvende kern te vinden. En wat niet blijvend is, daarvan kan men niet zeggen dat “ik” dat ben.

Op twee mogelijkheden komt deze wereld meestal uit, op zijn en op niet-zijn. Maar wie de oorsprong van de wereld overeenkomstig de werkelijkheid met juist begrip beschouwt, voor hem of haar bestaat er niet zoiets dat in de wereld "niet-zijn" genoemd wordt. En wie de opheffing van de wereld overeenkomstig de werkelijkheid met juist begrip beschouwt, voor hem of haar bestaat er niet zoiets dat in de wereld 'zijn' genoemd wordt.

'Alles is', dat is het ene einde. ‘Alles is niet’, dat is het andere einde. De leer van de Boeddha blijft in het midden en vermijdt deze twee einden.

 Dieses Buch ist Teil der Reihe "Facetten van het Boeddhisme"
Alle Bücher dieser Reihe:
Legenden over het begin van de loopbaan
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 1
Kostenlos
Van conceptie tot volwassenheid
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 2
Kostenlos
De grote verzaking en de zoektocht naar het Doodloze
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 3
Kostenlos
Het 2e - 20e jaar na de Verlichting
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 4
Kostenlos
Het 21e - 42e jaar na de Verlichting
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 5
Kostenlos
Het laatste jaar
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 6
Kostenlos
Schets van leven en leer van de Boeddha Gotama
Kostenlos
De Sangha
Kostenlos
De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme
Kostenlos
Procedures van wijding, adviezen voor nieuwe monniken en Pali formules in het klooster
Kostenlos
The Bodhisatta in Theravada Buddhism
Kostenlos
Lumbini - Kapilavatthu - Maha-Kapilavatthu
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 1
Kostenlos
Sarnath
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 2
Kostenlos
Buddha Gaya
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 3
Kostenlos
Sravasti
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 4
Kostenlos
Vaisali - Patna - Nalanda - Rajgir
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 5
Kostenlos
Kusinara
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 6
Kostenlos
Ellora - Ajanta
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 7
Kostenlos
Het grote boek van de beschermingen
Maha Paritta Potthaka
Kostenlos
Dana, geven, vrijgevigheid
Een bloemlezing
Kostenlos
Wilsacties (kamma, karma) en de gevolgen ervan
Kostenlos
De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
Kostenlos
Contemplatie over de dood
Kostenlos
De drie kenmerken van het leven
dukkha, anicca, anatta
Kostenlos
De werelden van bestaan
Kostenlos
De smetten, boeien, hindernissen, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen
Kostenlos
Nibbana
een bloemlezing
Kostenlos
Factoren van Verlichting
Kostenlos
Meditaties, contemplaties, vertrouwen en devotie in het Boeddhisme
Kostenlos
De vier grondslagen van oplettendheid
Satipatthana
Kostenlos
De vier goddelijke verblijven
De Brahma Viharas
Kostenlos
Contemplaties voor rust, kalmte
samatha bhavana
Kostenlos
Saddha, vertrouwen
Kostenlos
Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden
Kostenlos
Devotie in het Boeddhisme
Kostenlos
De Pali canon
Een korte verkenning
Kostenlos
Vinaya Pitaka
Een korte verkenning
Kostenlos
Digha Nikaya
Een korte verkenning
Kostenlos
Anguttara Nikaya 5
Pañcaka-Nipāta, het boek van vijf
Kostenlos
Anguttara Nikaya 2
Duka-Nipata, het boek van twee
Kostenlos
Anguttara Nikaya 3
Tika-Nipata. Het boek van drie
Kostenlos
Khuddaka Nikaya
Een verkenning
Kostenlos
Postcanonieke literatuur
Een kort overzicht
Kostenlos
Abhidhamma Pitaka
Een verkenning
Kostenlos
Ontwikkeling van het Boeddhisme
Kostenlos
Boeddhistisch woordenboek
Kostenlos
Systematische cataloog collectie Dr. K.H. Eckert
Bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België
Kostenlos
Alfabetische auteurscataloog collectie Dr. K.H. Eckert
Bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België
Kostenlos
Recitatieteksten
Pali en Nederlands
Kostenlos
Het beschouwen van het lichaam
Kostenlos
Oplettendheid bij het in- en uitademen
anapanasati
Kostenlos
De toekomst van het Boeddhisme
Voortbestaan of verval
Kostenlos
Juist denken over de dood
Kostenlos
Anguttara Nikaya 7
Sattaka-nipata, het boek van zeven
Kostenlos
Anguttara Nikaya 8
Atthaka-nipata, het boek van acht
Kostenlos
Leegheid, leegte (suññata)
Kostenlos
Theragatha en Therigatha
Kostenlos
Niddesa, Patisambhidamagga en Apadana
Kostenlos
Buddhavamsa en Cariyapitaka
Kostenlos
De Jatakas
Kostenlos
Dagelijkse overwegingen
Kostenlos
Wedergeboorte
volgens de leer van de Boeddha Gotama
Kostenlos
Stichwörter: 
leegte, leegheid, suññata, sunyata
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE