Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Khuddaka Nikaya

Een verkenning Von:
Khuddaka Nikaya

De Khuddaka Nikāya is de collectie van de kleinere stukken. Deze collectie is een van de laatste compilaties in de Canon. De teksten van deze collectie verschillen erg veel van elkaar. Ze zijn in verschillende perioden ontstaan en zijn van verschillende scholen. Er zijn 15 hoofdindelingen.

1. Het Khuddhakapāta is het kortste boek van de Pali Tipitaka. Het is een compilatie van negen korte teksten.

2. Het Dhammapada is een bloemlezing van uitspraken die hoofdzakelijk betrekking hebben op de ethische leer van de Boeddha. Het bestaat uit 423 verzen.

3. Het Udāna bestaat uit 80 udānas. Dit zouden korte uitspraken zijn van de Boeddha of van zijn voornaamste discipelen.

4. In het Itivuttaka is hetzelfde idee zowel in proza als in vers verteld. Het schijnt dat het proza een verklaring is van de verzen. Het werk bestaat uit 112 korte stukken.

5. Het Sutta-Nipāta bestaat uit 1149 verzen met enkele prozastukken. Het is een van de belangrijkste boeken in de Khuddaka Nikāya. Sommige van deze suttas gaan terug tot de begindagen van het Boeddhisme.

6. Het Vimānavatthu is een collectie van 83 verhalen over hemelse hemelse verblijven (vimānas) waarin diegenen als devas wedergeboren zijn die verdienstelijke daden hebben verricht tijdens hun leven als mens.

7. Het Petavatthu bestaat uit 51 verhalen. Ze gaan over wedergeboorte als ongelukkige geesten (petas) vanwege onheilzame daden.

8-9. Het Theragāthā en het Therigatha zijn verzen van heilige ouderlingen en heilige nonnen. De meesten van hen leefden tijdens de Boeddha of kort na hem. Al die heilige monniken en nonnen kennen niets hoger dan die verheven vrede van de geest welke bereikt wordt door de uitdoving van begeerte, afkeer en illusie.

10. Verhalen van de zogenaamde vroegere levens van de Boeddha Gotama worden Jātakas genoemd. Er zijn 547 van die verhalen. Deze verhalen zijn didactisch en werden gebruikt om de grote deugden van de Bodhisatta te onderwijzen. Vóórboeddhistische sprookjes, legenden, fabels e.d. werden gebruikt en (enigszins) aangepast.

11. Het Niddesa is een commentaar bestaande uit twee delen.

12. Het Patisambhidāmagga is “het pad van analyse” van opvattingen en praktijken die al vermeld zijn in de Vinaya Pitaka en in het Dīgha Nikāya, Samyutta Nikāya en Anguttara Nikāya.

13. Het Apadāna is een collectie van legenden in versvorm over edele daden (apadānas), d.w.z. verhalen over de vrome werken van mannelijke en vrouwelijke heiligen.

14. Het Buddhavamsa is de kroniek van Boeddhas. Hierin staan in versvorm legenden van de 24 Boeddhas die de voorgangers waren van de Boeddha Gotama.

15. Het Cariyāpitaka is ontstaan in de tijd na Asoka. Het is een collectie van 35 verhalen, in versvorm, over vroegere levens van de Boeddha, toen hij ernaar streefde de tien volmaaktheden te verkrijgen. Alleen zeven van de tien volmaaktheden (dasa pārami) zijn er getoond.

 Dieses Buch ist Teil der Reihe "Facetten van het Boeddhisme"
Alle Bücher dieser Reihe:
Legenden over het begin van de loopbaan
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 1
Kostenlos
Van conceptie tot volwassenheid
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 2
Kostenlos
De grote verzaking en de zoektocht naar het Doodloze
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 3
Kostenlos
Het 1e - 20e jaar na de Verlichting
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 4
Kostenlos
Het 21e - 42e jaar na de Verlichting
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 5
Kostenlos
Het laatste jaar
Leven en leer van de Boeddha Gotama. 6
Kostenlos
Korte beschrijving van leven en leer van de Boeddha Gotama
Kostenlos
De Sangha
Kostenlos
De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme
Kostenlos
Procedures van wijding, adviezen voor nieuwe monniken en Pali formules in het klooster
Kostenlos
The Bodhisatta in Theravada Buddhism
Kostenlos
Lumbini - Kapilavatthu - Maha-Kapilavatthu
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 1
Kostenlos
Sarnath
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 2
Kostenlos
Buddha Gaya
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 3
Kostenlos
Sravasti
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 4
Kostenlos
Vaisali - Patna - Nalanda - Rajgir
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 5
Kostenlos
Kusinara
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 6
Kostenlos
Ellora - Ajanta
Boeddhistische plaatsen in India en Nepal. 7
Kostenlos
Het grote boek van de beschermingen
Maha Paritta Potthaka
Kostenlos
Richtlijnen en adviezen voor leken
Kostenlos
Dana, geven, vrijgevigheid
Een bloemlezing
Kostenlos
Wilsacties (kamma, karma) en de gevolgen ervan
Kostenlos
De vier edele waarheden en het achtvoudige pad
Kostenlos
Contemplatie over de dood
Kostenlos
De drie aspecten van het leven
dukkha, anicca, anatta
Kostenlos
De werelden van bestaan
Kostenlos
De smetten, boeien, hindernissen, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen
Kostenlos
Nibbana
Een bloemlezing
Kostenlos
Factoren van Verlichting
Kostenlos
Meditaties, contemplaties, vertrouwen en devotie in het Boeddhisme
Kostenlos
De vier grondslagen van oplettendheid
Satipatthana sutta
Kostenlos
De vier goddelijke verblijven
De Brahma Viharas
Kostenlos
Contemplaties voor rust, kalmte (samatha bhavana)
Kostenlos
Saddha, vertrouwen en eerbetoon
Kostenlos
Oorzakelijk ontstaan en oorzakelijke opheffing van het lijden
Kostenlos
Devotie in het Boeddhisme
Kostenlos
De Pali canon
Een korte verkenning
Kostenlos
Vinaya Pitaka
Een korte verkenning
Kostenlos
Digha Nikaya
Een korte verkenning
Kostenlos
Majjhima Nikaya
Een selectie
Kostenlos
Samyutta Nikaya
Een selectie
Kostenlos
Anguttara Nikaya 1
Inleiding en het boek van één
Kostenlos
Anguttara Nikaya 2
Het boek van twee
Kostenlos
Anguttara Nikaya 3
Tika-Nipāta. Het boek van drie
Kostenlos
Khuddaka Nikaya
Een verkenning
Kostenlos
Postcanonieke literatuur
Een kort overzicht
Kostenlos
Abhidhamma Pitaka
Een verkenning
Kostenlos
Sutta Nipata 1
1. Uraga vagga, het boek van de slang
Kostenlos
Ontwikkeling van het Boeddhisme
Kostenlos
Boeddhistisch woordenboek
Kostenlos
Systematische cataloog collectie Dr. K.H. Eckert
Bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België
Kostenlos
Alfabetische auteurscataloog collectie Dr. K.H. Eckert
Bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België
Kostenlos
Recitatieteksten
Pali en Nederlands
Kostenlos
Het beschouwen van het lichaam
Kostenlos
Oplettendheid bij het in- en uitademen
anapanasati
Kostenlos
De toekomst van het Boeddhisme
Voortbestaan of verval
Kostenlos
Sutta Nipata 4
Atthaka-Vagga, het boek van acht
Kostenlos
Sutta Nipata 3
III. Maha-Vagga, het grote boek
Kostenlos
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE