kitap

dipnotlu Von:
kitap

Bir vakit Rabbin meleklere dedi ki: "Ben, yeryüzünde bir halife / ardı sıra gelen / muhalifi görevlendireceğim." Şunu söylediler: "Orada bozgunculuk yapan, kan akıtan birini mi görevlendireceksin? Biz her koşulda Seni över, boyun eğip / tesbih ve takdis ederken mi?" Allah dedi ki: "Sizin bilmediklerinizi Ben bilmekteyim." Ve Âdem'e (aleme ait meleklerin / formların / vb.) isimlerin tamamını öğretti. (rûha ait ilmin verildiği an) Sonra onların (isimlerini) meleklerle yüzleştirerek dedi ki: "Eğer sadık / doğru söyleyen / hak sahibiyseniz, şunların isimlerini siz bana bildirin." Şunu dediler: "Noksanlıktan münezzeh olduğundan, boyun eğip / tesbih ederiz Seni. Bize öğrettiğin (şeyler) dışında mevcut bilgimiz olmaz. Her şeyi Bilen (Alîm'sin), Hikmet Sahibi (Hakîm'sin)." Allah dedi ki: "Ey Âdem, onlara şunların isimlerini bildir." Âdem de onlara isimlerini bildirince, Allah şunu dile getirdi: "Demedim mi size, semaların ve arzın gaybını Ben bilirim diye, açığa çıkardıklarınızı ve (iç âleminizde) gizlediklerinizi de bilmekteyim diye." O vakit Biz meleklere, "Âdem'e secde edin." dedik de, onlar secdeye vardılar, İblis dışında kaldı, kibirlenerek büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.


Stichwörter: 
kitap, furkan, furqan
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE