Mrekullia e Sures 13

Mrekullia e Sures 13 Von:
User: lbndlp
Mrekullia e Sures 13
Numerimi germe per germe i inicialeve ne Kuran ne suren 13
Një Fe të Bashkuar Për të Gjithë Njerëzit
Të gjitha fetë e botës – Jahudizmi, Krishterimi, Islami, Hinduizmi, Budizmi, dhe të tjerat
– janë korruptuar së tepërmi nëpërmjet shpikjeve, traditave, dhe idolizimeve të njerëzve
siç janë profetët dhe të shenjtët.
Plani i Perëndisë, siç thuhet në Besëlidhjen e Vjetër (Malakia 3:1), Besëlidhjen e Re
(Luka 17:22-36 & Mateu 24:27), dhe në këtë Besëlidhje të Fundit (3:81), thërret për
dërgimin e Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes pasi që të gjitha shkrimet të jenë
dorëzuar. Funksioni kryesor i Lajmëtarit të Perëndisë të Besëlidhjes është për të pastruar
shkrimet dhe për t‟i bashkuar ato në një lajm të përbotshëm për këtë botë nga Krijuesi dhe
Mbajtësi i kësaj bote.

Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE