Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Oni su ovde, sa nama

Von:
User: layanich
Oni su ovde, sa nama
Da je neko te septembarske noći 1895. godine prolazio nadomak Lakića, ¨umom pored potoka ispod kuće Arandjela Lakića, video bi stra¨an prizor! Aleksa Lakić stoji pored vatre, izbezumljeno galami na jednog, sa rukama unazad za drvo vezanog dečaka, golog do pojasa i bosog, samo u gaćama, i sa maramom naguranom u usta! Iza njega sedi jedna vezana devojka, duge crne kose, u beloj, prljavoj i iscepanoj haljini, sa krpom zapu¨enim ustima i razrogačenim očima, koprca se, bezuspe¨no poku¨avajući da se oslobodi vezova!
Ali, niko nije prolazio ¨umom, i niko to nije video, jedino se iz neke daljine čuo demonski smeh neke ¸ene, ili je to samo vetar, hučući kroz ¨umu, učinio da to tako zvuči!

Stichwörter: 
lazar janic, oni su ovde sa nama
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE