Αριστεία της Περιφερειακής Καινοτομίας στην Ελλάδα

Von:
User: bezirch
Αριστεία της Περιφερειακής Καινοτομίας στην Ελλάδα
Η έκδοση "Αριστεία της Περιφερειακής Καινοτομίας στην Ελλάδα" ρίχνει μια ματιά στην πρώτη γενιά των Ελληνικών περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων. Βασιζόμενη στις πρώτες εμπειρίες των 13 προγραμμάτων, περιγράφει σύντομα και αναλύει στατιστικά τα Ελληνικά έναντι των προγραμμάτων των άλλων Κρατών Μελών, ενώ παράλληλα περιγράφει τα ιστορικά βήματα στη δημιουργία των στρατηγικών περιφερειακής καινοτομίας.

Stichwörter: 
Innovation, EU, Greece, Bezirtzoglou
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE