Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Ethica (Fiscle Part-X)

Von:
User: disha
Ethica (Fiscle Part-X)

Baruch, Later Genaamd Benedictus De Spinoza (De Espinoza) Werd
Den 24Sten November 1632 Te Amsterdam Geboren. Zijn Ouders
Behoorden Beiden Tot Een Naar Holland Uitgeweken Geslacht Van
Portugeesche Joden. Van Zijn Zevende Jaar Af Werd Hij Opgevoed op
De Talmoed-Thora-School, Waar Hij Onderwezen Werd In de
Hebreeuwsche Taal, Schriftgeleerdheid En Filosofie, Alsook In het
Spaansch; De Laatste Jaren Onder Leiding van Den Bekenden Rabbijn
Morteira. Zijn Buitengewone Scherpzinnigheid Trok Reeds Vroeg De
Aandacht Zijner Leermeesters En Deed hen Groote Verwachtingen
Omtrent Hem Koesteren, Maar Al Spoedig Bracht Zij Hem In botsing
Met Het Dogmatisch Wetsgeloof. Het Conflict Werd Steeds Scherper,
En Ofschoon Men Den Jongen Geleerde Herhaaldelijk, Zoowel Door
Bedreiging als Door Beloften (Een Jaargeld Van Duizend Gulden Dat
Hem Werd Aangeboden Op Voorwaarde Dat Hij Zich Althans Uiterlijk
Aan De Kerk Zou Onderwerpen, Werd Door Hem Van De Hand Gewezen)
Voor Het Jodendom Trachtte Te Behouden, Verwekten Zijn Kritiek En
Verzet Tenslotte Zulk Een Ergernis Dat Hij Den 27Sten Juli 1656
Plechtiglijk Door Den Banvloek Uit De Joodsche Gemeenschap Werd
Gestooten. Een Tijd Lang Was De Uitgebannen Jood Nu Huisgenoot En
Leerling van Den Katholieken Medicus Dr. Franciscus Van Den
Enden, Een Hoogst Bekwaam Man Doch Berucht Vrijgeest, Die Een
Gunstig Bekende En Druk Bezochte Latijnsche School Bestuurde

Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE