Suchen
  • Alle Suchergebnisse
  • Bücher
  • User
  • Gruppen
  • FAQs

Majoor Frans (fiscle Part-11)

Von:
User: silviya
Majoor Frans (fiscle Part-11)

Als Gij Niet Al Te Diep In 'T Een Of Ander Proces Zijt Verwikkeld,
Kom Dan Tot Mij Op De Vleugelen Der Vriendschap, Of Meer Op Zijn
Negentiende-Eeuwsch Gesproken, Met Den Eersten Sneltrein Den Besten
Dien Gij Uit Uw Provinciestadje Kunt Bereiken; Want Ik Zit Deerlijk
In De Engte. Daar Is Mij Iets Overkomen, Waarover De Wereld Mirakel
Zal Roepen, Als Zij Er Van Hoort. Maar Vooreerst Mag Zij 'T Nog Niet
Hooren, _Et Pour Cause_; Daarom Moet Ik Het Aan De Borst Van Een
Vertrouwd Vriend Uitstorten, Of Ik Zou Er Aan Stikken. Het Is Ook Zoo
Iets Ongewoons, Zoo Iets Onwaarschijnlijks, Zoo Iets Onmogelijks,
Zou Mevrouw De Sévigné Zeggen, Maar Dat Toch Waar Is, Toch Gebeurd
Is, Ja! _Mij_ Gebeurd Is, _Mij_, Leopold Van Zonshoven, Van Der
Jeugd Af Bestemd Om In de Wereld De Droevige Figuur Te Maken Van:
Een Kalen Jonker! Ook Ben Ik Er Van Verbluft, Of Ik Een Knodsslag Op
Mijn Hoofd Had Gekregen. Verbeeld Je! Daar Ben Ik Op Eens Aangewezen
Als De Universeele Erfgenaam Van Een Kolossaal Vermogen.

Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE